Rekisteriseloste

Rekisterin nimi: Markkinointirekisteri

päivätty 21.5.2021

Keitä olemme

Verkkosivustomme osoite on: https://www.tilitulos.fi.

Rekisterinpitäjä:

Tilitulos Oy, Hämeenkatu 45, 05820 Hyvinkää

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Tilitulos Oy/ Kristiina Jutila, puhelin +358 40 516 5510, sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@tilitulos.fi.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kontaktin luominen potentiaalisiin asiakkaisiin, tarjousten lähettäminen potentiaalisen asiakkaan pyydettyä sellaista ja mahdollisesti tapaamisten järjestäminen potentiaalisten asiakkaiden kanssa.

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Markkinointisrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • yrityksen nimi
  • y-tunnus
  • henkilön nimi
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • tarjouspyynnössä lisäksi tarjouksen tekemiseen tarvittavat tiedot: yrityksen toimiala, tositteiden määrä sekä työntekijöiden määrä

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyillä henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta, sähköpostitse, puhelimitse, asiakastapaamisista tai muista tilanteista, joissa potentiaalinen asiakas tietoisesti luovuttaa tietojaan esimerkiksi saadakseen tarjouksen.
  • YTJ-tietojärjestelmästä tai muista julkisista yhteisörekistereistä sekä julkisesta tietoverkosta kuten www.sivuilta sekä muista julkisista lähteistä

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta muille tahoille eikä EU:n ulkopuolelle.

Käsittelyn kesto

Markkinointirekisteriin kertyviä tietoja säilytetään sen aikaa, että potentiaaliseen asiakkaaseen ollaan yhteydessä ja saadaan häneltä vastaus esimerkiksi lähetettyyn tarjoukseen. Tietojen säilytysaika on näin ollen arviolta maksimissaan 30 päivää. Tämän jälkeen rekisteriin tallentuneet tiedot poistetaan kokonaan tai ne siirtyvät asiakkaan suostumuksesta Tilitulos Oy:n asiakasrekisteriin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Evästeet

Käytämme sivuillamme evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Verkkosivuillamme käytetään kolmansien osapuolien (Google) tarjoamia palveluita, jotka liittyvät erilaisten tietojen analysointiin ja seurantaan. Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla kerätään mm. seuraavia tietoja: vierailun ajankohta, selatut sivut ja sivujen katseluajat.

Voit poistaa evästeen vieraillessasi sivustolla selaimesi asetuksista tai hyväksyä evästeet sivun ilmoituksen kautta ensimmäisellä käynnilläsi. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.